اکسیژن
اکسیژن
اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی برای دستیابی به هوای پاک در کشور

در فهرست شهرهای مورد بررسی شهر تهران نیز جزو شهرهای آلوده قرار دارد.

عصر ایران - مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا از نتایج آخرین بررسی‌های جهانی در مورد وضعیت آلاینده ذرات معلق خبر داد و گفت: بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی تهران بین ۱۵۲۴ شهر از نظر آلاینده ذرات معلق کوچکتر از ۱۰ میکرون در رتبه ۱۶۲ آلودگی قرار دارد.

به گزارش تسنیم،‌ در این رتبه بندی، بیشتر شهرهای آلوده‌تر جهان نسبت به شهر تهران در قاره آسیا و شهرهای پاکتر از شهر تهران عموماً در قاره آمریکا، کانادا و اروپا  قرار داشته اند.

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گزارشی تفصیلی درباره وضعیت آلودگی هوای تهران با استناد به یافته‌های سازمان‌های بین‌المللی منتشر کرده که وضعیت آلودگی هوا و میزان آلاینده در شهر تهران را در مقایسه با سایر شهرهای مورد بررسی در این تحقیقات نشان می‌دهد.

وحید حسینی، مدیرعامل این شرکت درباره جزئیات این گزارش، گفت: بر اساس تحقیق سازمان بهداشت جهانی در سال 2014، در خصوص وضعیت غلظت آلاینده‌های کوچکتر از 10 و کوچکتر از 2.5 میکرون در سال‌های 2008 تا 2012 در حدود 1600 شهر جهان مشاهده شده که بیشترین میزان غلظت این آلاینده‌ها در شهرهای مناطق شرق مدیترانه با سطح درامد پایین و متوسط و جنوب شرق آسیا رخ داده است.

وی گفت: اطلاعات غلظت ذرات معلقPM10 و PM2.5 در تهران نیز در این گزارش ذکر شده است، به لحاظ آلاینده PM10 از بین 1524 شهر مورد مطالعه، شهر تهران در رتبه 162 آلودگی قرار داشته است. به طورکلی در این رتبه بندی، بیشتر شهرهای آلوده‌تر جهان نسبت به شهر تهران در قاره آسیا (مانند شهرهای کراچی، دهلی، داکا، داکار،کابل، ابوظبی و دوحه) و شهرهای پاکتر از شهر تهران عموماً در قاره آمریکا، کانادا و اروپا (مانند ونکوور، کپنهاگ، استکهلم، لندن و واشینگتن) قرار داشته اند.

به گفته وی، شهر پیشاور پاکستان در این رتبه‌بندی سازمان بهداشت جهانی آلوده‌ترین و شهر Lake Havasu City-Kingman آمریکا پاکترین شهر در بین شهرهای مورد مطالعه بوده است. بر اساس اطلاعات این پایگاه داده، شهر اهواز نیز پس از شهرهای پیشاور و راول پندی (پاکستان)، مزار شریف (افغانستان)، و گوآلور (هند) در رتبه پنجم آلوده‌ترین شهر به لحاظ آلاینده PM10 قرار داشته است.

حسینی اطلاعات دیگری هم درباره وضعیت تهران در میان 26 شهر مورد مطالعه در منطقه شرق مدیترانه ارائه کرد و گفت: بین 26 شهر مورد مطالعه در منطقه شرق مدیترانه، تهران در رتبه 22 و در بین 386 شهر مورد بررسی در قاره آسیا در رتبه 148 قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا درباره رتبه بندی آلاینده ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون هم گفت: در خصوص رتبه بندی آلاینده PM2.5 نیز از بین 1612 شهر منتخب جهان، شهر تهران در رتبه 354 آلودگی قرار داشته و در منطقه شرق مدیترانه از بین 26 شهر، تهران در رتبه 23 و در بین 387 شهر منتخب در قاره آسیا دارای رتبه 228 آلودگی بوده است.

به گفته حسینی، در گزارش مقایسه‌ای که در شرکت کنترل کیفیت هوا با موضوع «مقایسه وضع آلودگی هوا در شهرهای مختلف جهان تهیه شده، بخشی هم به بررسی  اطلاعات  پایگاه داده سازمان بهداشت جهانی در سال2011 درباره بررسی وضعیت غلظت آلاینده‌های PM10 و PM2.5 در سال‌های مختلف (عموماً در سال‎‌های 2007 الی 2010) اختصاص یافته است.

وی افزود: در این پایگاه داده، اطلاعات 1099 شهر جهان برای آلاینده PM10 (تهران در رتبه 82 آلودگی) و اطلاعات 576 شهر جهان (عمدتاً شهرهای پیشرفته) برای آلاینده PM2.5 موجود است. اطلاعات آلاینده PM2.5 شهر تهران در این بانک اطلاعاتی موجود نبود. بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های سنجش شرکت کنترل کیفیت هوا این آمار به بانک داده موجود اضافه شده  تا امکان مقایسه وضعیت تهران با سایر شهرهای مورد بررسی فراهم شود.

حسینی ادامه داد: این اطلاعات نشان می‌دهد بر اساس آمار مقایسه‌ای پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی در سال 2011، شهر تهران دارای بیشترین میانگین غلظت سالانه آلاینده ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون از جمع 31 شهر منتخب جهان بوده و کمترین میزان غلظت این آلاینده مربوط به شهر ونکوور بوده است.

شرکت کنترل کیفیت هوا در گزارش تفصیلی و مقایسه‌ای اش جزئیات بیشتری از وضعیت آلودگی هوای تهران منتشر کرده است. در بخشی از این گزارش آمده: سازمان بهداشت جهانی در تحقیقی در سال 2014 میزان غلظت سالانه آلاینده های PM10 و PM2.5  را در حدود  1600 شهر از 91 کشور جهان در سال‌های 2008 الی 2013 بررسی و مقایسه کرده است در این تحقیق اطلاعات غلظت آلاینده PM2.5  در مناطق و شهرهای با سطح درامد پایین و متوسط، محدود‌تر بوده است.

در گزارش این شرکت میزان متوسط غلظت آلاینده PM10  در بازه زمانی سالهای 2008 الی 2012 در مناطق مختلف و شهرهای منتخب هم ارائه شده، اطلاعاتی که نشان می‌دهد بیشترین میزان غلظت آلاینده PM10 در مناطق شرق مدیترانه (با سطح درامد پایین و متوسط) و مناطق جنوب شرق آسیا مشاهده شده است و در میان شهر‌های مورد مطالعه می توان به آلودگی بالا در شهرهای دهلی و کراچی هند اشاره کرد. در فهرست شهرهای مورد بررسی شهر تهران نیز جزو شهرهای آلوده مطالعه قرار دارد.

در ادامه این گزارش آمده است: در بیشتر کشورهای با سطح درامد پایین و متوسط، اندازه گیری آلاینده PM2.5 طی سال‌های مورد مطالعه نسبت به اندازه‌گیری آلاینده PM10 بسیار محدود انجام شده است، با این حال در سطح جهان و با توجه به داده‌های موجود در این مطالعه، تنها 12 درصد مردم جهان در شهرهایی زندگی می‌کنند که میزان غلظت آلاینده¬های PM10 و PM2.5 آن، کمتر از سطوح استاندارد سازمان بهداشت جهانی است، به گونه‌ای که در بیشتر شهرهای مورد مطالعه در مناطق آفریقایی، شرق مدیترانه (با سطح درامد پایین، متوسط و بالا)، جنوب شرق آسیا و بخش غربی اقیانوس آرام (با سطح درامد پایین و متوسط)، غلظت آلاینده‌های PM10 و PM2.5 فراتر از حدود استاندارد سازمان بهداشت جهانی بوده است.‌

در گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا، وضعیت غلظت سالیانه آلاینده ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون(PM2.5) در شهرهای منتخب جهان از جمله شهر تهران هم با استناد به یافته‌های بانک اطلاعاتی سازمان بهداشت جهانی ارائه شده است. به طورکلی اطلاعات 1612 شهر جهان (عموماً شهرهای پیشرفته) در این بانک داده موجود است. سال برداشت داده در بسیاری از شهرها (از جمله شهر تهران) ذکر نشده است.

بر اساس این آمار، شهر تهران در رتبه 354 به لحاظ آلاینده ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون قرار دارد. آلوده‌ترین شهر در این رتبه‌بندی شهر دهلی در هند و پاکترین شهر Powell River کانادا بوده است. شهر تهران در منطقه شرق مدیترانه از بین 26 شهر منتخب، در رتبه 23 و در بین شهرهای مورد مطالعه در قاره آسیا (387 شهر)، در رتبه 228 آلودگی به لحاظ آلاینده PM2.5  قرار دارد.

شرکت کنترل کیفیت هوا همچنین اطلاعاتی در مورد غلظت آلاینده PM10 برای بازه سه ساله مبتنی  بر اطلاعات پایگاه داده سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده، اطلاعاتی که نشان می دهد در بیشتر مناطق مورد مطالعه (به غیر از کشورهای اروپایی با درامد متوسط و کم و مناطق غرب اقیانوس آرام با درامد متوسط و کم)  غلظت آلاینده PM10 در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است.

 تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۳


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 19 مرداد 1393برچسب:ذرات معلق - 2,5 میکرون - 10 میکرون - تهران - سازمان بهداشت جهانی , توسط مریم قلیزاده |
.: Weblog Themes By LoxBlog :.